• CANNA COLMIC PRO LIGHT ACID TROLL 7'

  Da € 189,89

 • Tubertini OVERSEA MEDIUM mt.3,80/4,50

  Da € 92,72

 • Colmic PRO LIGHT ACID TROLL 6/12 - 12/20 lb.

  Da € 163,46

 • Tubertini MISTRAL mt. 3,5

  Da € 91,65

 • Canna Colmic Harial 50 - 200 gr.

  Da € 151,28

 • Colmic Galactic

  Da € 170,80

 • Artico Aquila Marina Testa Bianca

  Da € 503,86